2024-04-22

Rádióamatőr tanfolyam

Rádióamatőr alapfokú vizsgára felkészítő tanfolyam

Elsősorban az utánpótlás biztosítása érdekében évente több alkalommal tartunk rádióamatőr vizsgára felkészítő tanfolyamokat, amelyek jó alapot nyújtanak a rádióamatőr engedély megszerzésére. Az ilyen tanfolyami képzés alatt a résztvevők megtanulhatják az analóg és digitális technika alapjait, rádióforgalmazási tapasztalatokat szerezhetnek, és olyan berendezéseken gyakorolhatnak, amelyeken a rádióforgalmazást élesben is átélhetik. A tanfolyamok végeztével lehetőség van vizsgát tenni az NMHH-nál, melyről bővebben a Rádióamatőr vizsga pont alatt található információ.

A következő  vizsgára felkészítő tanfolyam

Kezdete: ~ 2020. 

Helyszín: 

Jelentkezés: normafamuhely@normafamuhely.hu

A tanfolyamról általában

Tanfolyam jellege: alapfokú vizsgára felkészítő tanfolyam

Tanfolyam időtartama: 15 alkalom (80~90 óra) (ebből 8 óra gyakorlat), hetente egy alkalom. szombaton 10.00-16.00

Tananyag

A jelenleg érvényes rádióamatőr rendelet  (15/2013. (IX. 25.) NMHH) Rádióamatőr törvény témakörei szerint összeállított rádióamatőr vizsgára felkészítő jegyzet itt megtekinthető (az új rendelet szerinti frissített változata).

Tanmenet

Műszaki rész

 • műszaki alapismeretek áttekintése
 • villamosság, elektromosság és rádióelméleti ismeretek
 • elektronikai alkatrészek bemutatása
 • áramkörök
 • vevők (rádiófrekvenciás áramkörök)
 • adók (rádiófrekvenciás áramkörök)
 • antennák és tápvonalak
 • hullámterjedés
 • mérések
 • zavarás és védelem
 • villamos biztonságtechnika

Rádióforgalmazási ismeretek

 • nemzeti és nemzetközi forgalmazási szabályok és eljárások
 • rádióamatőr szolgálatra vonatkozó és rádióamatőr műholddal szolgálatra vonatkozó szabályok és előírások
 • forgalmazási követelmények
 • digitális üzemmódok
 • morze jelek (alap szint,  csak elmélet)

Gyakorlat: fónia forgalmazás valós körülmények között

Levelezőlista: A tanfolyam ideje alatt a hallgatók részére külön levelezőlistát működtetünk. Ennek segítségével folyamatos a kapcsolattartás az oktatók és a hallgatók között. A tananyaggal kapcsolatban felmerült kérdéseket lehet közösen megvitatni, megoldani.

Megjegyzés: tanfolyamunkon a hallgatók kellő információt és ismeretanyagot kapnak ahhoz, hogy sikeres rádióamatőr vizsgát tegyenek, de a vizsga sikerességét erősen befolyásolja az egyén felkészültsége, mivel a vizsga nem könnyű, ezért minden hallgatónktól kellő odafigyelést és otthoni tanulást várunk el! Műszaki alapismeretek előnyt jelentenek, de nem feltételük a jelentkezésnek.

A rádióamatőr vizsgáról

Vizsgázni az alábbi tervezett időpontokban  az NMHH Visegrádi utcai központjában lehet (Budapest, XIII. kerület, Visegrádi u. 106.). A vizsga szintje kezdőfokozat, alapfokozat vagy HAREC fokozat lehet. Minden 16. évét be nem töltött és 60. évét betöltött személy kezdő fokozatú, valamint minden 14. életévét betöltött személy alap vagy HAREC fokozatú rádióamatőr vizsgát tehet. Önállóan, vagy bármely fokozatú vizsga keretében morze vizsga is tehető. A vizsgázónak a sikeres vizsgához minden tárgykörből a követelmények legalább 75%-át teljesítenie kell. A vizsgabizottság a vizsga végén tájékoztatást ad a vizsgázónak az elért eredményéről. Aki a vizsgán legfeljebb egy tárgykörből nem felelt meg, abból a tárgykörből pótvizsgát tehet egy éven belül. Morze vizsgából pótvizsga nem, csak ismételt vizsga tehető.

A rádióamatőr vizsgára az NMHH oldaláról letölthető jelentkezési lapon lehet jelentkezni. A kitöltött jelentkezési lap a hatóságnak nem csak postai hanem elektronikus úton aláírás nélkül is megküldhető! Lehetőség van vizsga jelentkezési űrlap elektronikus azaz online kitöltésére és beküldésére a hatóság részére. A vizsga idejét és helyét a hatóság a jelentkezések figyelembe vételével határozza meg. A morze vizsga nélküli teljes vizsga (minden fokozatban) 4000 Ft, a morze vizsga díja 2000 Ft. (A nyugdíjasokat, rokkantakat és diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos hallgatókat 50 százalékos kedvezmény illeti meg.) A vizsga időpontról szóló értesítést csak az kap, aki a vizsga díját befizette.
Az egyéni amatőr engedély érvényességi ideje (meghosszabbításakor nem kell újra vizsgázni):

 • kezdő fokozatú engedély esetén:
  • 5 év, addig az időpontig, amíg a kérelmező nem töltötte be a 18. évét,
  • 5 év, ha a kérelmező a 60. évét betöltötte.
 • CEPT Novice fokozatú engedély esetén 5 év.
 • CEPT fokozatú engedély esetén 5 év.

Klubunk fő célja a lehetőségekhez képest minnél több érdeklődő tegyen sikeres vizsgát aminek alapfeltétele, hogy az oktatási jegyzetünket mindig naprakészen tartsuk azaz garantáltan használható oktatási anyagokat tegyünk közre. Erre garanciát jelent a Normafa Műhely sok éves oktatási tapasztalata, elkötelezettsége, szakember gárdája és immáron országos lefedettsége.

Sok sikert, és eredményes vizsgát kívánunk!

A Normafa Műhely oktatási csapata

 

Visits: 87